Tuesday, 4 December 2012

Sản phẩm tinh dầu tràm năm gân

Tinh dầu tràm  tự nhiên nguyên chất GN Việt Nam
Sản phẩm Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng
Lọ thủy tinh tối mầu dung tích 10cc


Ảnh sản phẩm tinh dầu tràm năm gân GN Việt Nam